Vítáme Vás

pořadatel

Československá společnost mikrobiologická z.s.


Vás zve na
 

29.
 

kongres Československé společnosti mikrobiologické
s mezinárodní účastí

  součástí kongresu jsou také
 
28.
Moravsko-slovenské mikrobiologické dny
  31. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů


15. - 17. září 2022

OREA Congress Hotel BRNO

 


Kongres se koná pod záštitou

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
LF Masarykovy univerzity Brno
Společnosti lékařské mikrobiologie ČLS JEP
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity pro lékaře.
Přidělené kredity budou lékařům automaticky připsány do jejich osobního účtu celoživotního vzdělávání ČLK.