Odborný program

 

Čtvrtek 15. 9. 2022

07.00 - 18.00 Registrace účastníků
Sál C

09.00 - 09.30

Slavnostní zahájení

  prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.

09.30 - 10.15

Plenární přednáška

  Gastrointestinálny mikrobióm a molekuly s ním asociované ako biomarkery
Šoltys Katarína - Bratislava
   
10.15 - 10.45
Volby
10.45 - 11.15 Coffee break

11.15 - 12.30

Nové antimikrobiální přípravky I

předsedající: doc. RNDr. Nora Tóth Hervay, PhD., Ing. Veronika Holá, Ph.D.
  The synergic strategy increases the activity of antifungal agents and prevents the induction of tolerance mechanisms
Olejníková Petra - Bratislava
  Katechín – modulátor odpovede patogénnych kvasiniek na chemický stres
Tóth Hervay Nora - Bratislava
  Sledování působení materiálu typu Cu-polymer na mikroorganismy a SARS-CoV-2 v reálných podmínkách
Chumchalová Jana - Praha
  Možnosti inhibice koronavirů antivirotickými látkami
Klíčová Klára - Brno
  Testování antivirových účinků vybraných látek na replikaci parvoviru masožravců
Janíček Hrubá Lucie - Brno
   
Sál A

11.15 - 12.45

Environmentální mikrobiologie

předsedající: doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc.; Mgr. Jiří Holátko, PhD.
  Využití odpadů v zemědělství, jejich rizika, benefity a vliv na půdní mikrobiotu
Stiborová Hana - Praha
  Role unikátních ladderánových lipidů v anammox bakteriích
Bachmannová Christina - Praha
  Richness and opportunistic pathogenicity of psychrotolerant fungi from high altitude (>5000 masl) crater lakes and glaciers in the Iztaccíhuatl volcano (Mexico)
Calvillo-Medina Rosa Paulina - České Budějovice
  Cold-loving bacterium from a mountain lake harvests light energy using two different photosystems
Koblížek Michal - Třeboň
  Metanogenní archea v prostředí podzemních zásobníků plynu
Vítězová Monika - Brno
  Radioactive Contamination of Wild Mushrooms from Polis’ke forestry (Kyiv region, Ukraine) in the remote period after the Chornobyl accident
Gabriel Jiří - Praha
   
11.30 - 14.00 Výdej obědů
   
Sál D

09.30 - 17.00
 

Vystavení posterů 1. část
Environmentální, experimentální mikrobiologie a biotechnologie (
P01 - P28)

15.00 - 15.45 Diskuze u posterů - Environmentální, experimentální mikrobiologie a biotechnologie
   
Sál C

13.30 - 15.00

Lékařská a klinická mikrobiologie I

předsedající: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.; doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD. MPH
  Stenotrophomonas maltophilia v době covidové - kazuistika
Tejkalová Renata - Brno
  Produkce pyocinů u kmenů P. aeruginosa izolovaných o pacientů s cystickou fibrózou
Kučová Vendula - Brno
  Optimalizácia hydrogélov pre 3D model chronických polymikrobiálnych infekcií rán
Rosinová Nikoleta - Brno
  Microbial Communities of Biofilms in Non-Healing Chronic Wounds
Holá Veronika - Brno
  In vitro formation of dual-species biofilms - establishment of experimental settings for method leading to recognition of anti-biofilm acting compouns
Vávrová Pavlína - Hradec Králové
   
Sál A

13.45 - 15.00

Mikrobiologie vody I

předsedající: RNDr. Hana Zvěřinová Mlejnková, Ph.D.; RNDr. Dana Baudišová, Ph.D.
  Využití monitoringu viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách pro sledování vývoje epidemie v ČR
Zvěřinová Mlejnková Hana - Praha
  Adenoviry ve vodním prostředí
Sovová Kateřina - Brno
  Wastewater as a source of antibiotic resistant coliform bacteria
Cverenkárová Klára - Bratislava
  Gramnegativní bakterie rezistentní ke karbapenemům a kolistinu v odpadních vodách
Sukkar Iva - Brno
  Výskyt antibiotické rezistence v různých typech vod
Valášek Vojtěch - Praha
   
15.00 - 15.30 Přestávka
   
Sál C
15.30 - 15.45
Firemní sdělení společnosti GeneTiCA s.r.o.
  With Digital PCR Beyond Limits of qPCR: Novel dPCR Microbial DNA Detection Assays
Havelka Václav - Praha
   
Sál C

15.45 - 16.30

Lékařská a klinická mikrobiologie II

předsedající: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.; doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD. MPH
  Etiologie infekční endokarditidy u operovaných pacientů na CKTCH v letech 2018-2019
Siváková Alena - Brno
  Výskyt hybridů patogenních E. coli O111 v České republice
Schlosserová Klára - Praha
  In vitro blood-brain barrier models to study neuroborrelosis and meningococcal infection
Kulkarni Amod - Košice
  Jak účinně zachytí obličejové masky bakterie a jak viry?
Tvrzová Ludmila - Brno
   
Sál A

15.45 - 16.30

Mikrobiologie vody II

předsedající: RNDr. Hana Zvěřinová Mlejnková, Ph.D.; RNDr. Dana Baudišová, Ph.D.
  Potenciálně patogenní bakterie v recyklovaných vodách
Baudišová Dana - Praha
  Sledování šíření multirezistentních kmenů Klebsiella spp. z nemocnic do prostředí cestou odpadních vod s využitím celogenomového sekvenování
Davidová Geržová Lenka - Brno
  Detekce, charakterizace a antimikrobiální citlivost Yersinia enterocolitica v různých typech odpadních vod
Roulová Nikola - Pardubice
   
16.30 - 16.50 Coffee break
   
Sál C
16.50 - 17.00

 
Využití přístroje ID-NOW při diagnostice SARS-CoV-2
Kepka Zdeněk - Praha
S laskavou podporou společnosti Abbott Rapid Diagnostics s.r.o.
   
Sál C

17.00 - 18.45

Infekce způsobené SARS-CoV-2

předsedající: Mgr. Monika Dvořáková-Heroldová, Ph.D.;  RNDr. Bc. Ján Predný
  Monitoring of SARS-CoV-2 variants during the COVID-19 pandemic in Slovakia
Vaňová Veronika - Bratislava
  Variabilita viru SARS-CoV-2 a sledování privátních mutací pomocí NGS
Dvořáčková Milada - Brno
  National genomic surveillance of SARS-CoV-2 genomes using integrated system called NarCoS
Szemes Tomáš - Bratislava
  Výsledky dvouletého monitoringu výskytu RNA SARS-CoV-2 v odpadních vodách pražské stokové sítě
Čermáková Eliška - Praha
  Prípady pľúcnej aspergilózy spojenej s ochorením COVID-19 u pacientov hospitalizovaných v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok – FN
Predný Ján - Bratislava
  Clostridioides difficile v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura počas pandémie COVID-19
Čurová Katarína - Košice
  Změnil se význam diferenciální diagnostiky respiračních onemocnění v době pandemie onemocnění COVID-19? Kazuistika.
Závora Jan - Praha
   
Sál A

17.00 - 18.30

Aplikovaná mikrobiologie a biotechnologie

předsedající: doc. Ing. Petra Olejníková, Ph.D.; doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D.
  Degradace pesticidních látek vybranými bakteriálními izoláty
Lovecká Petra - Praha
  Antarctic soil bacteria -  unprecedented potential to produce novel secondary metabolites
Králová Stanislava - Vídeň
  Optimalizace syntetických vazebných proteinových lešení na povrchu buněk bakterie Pseudomonas putida
Hrnčířová Barbora - Brno
  Příprava rekombinantního lytického systému pro biotechnologie bakterie Pseudomonas putida
Pešta Matúš - Brno
  Photoautotrophic removal of hydrogen sulfide from biogas using purple and green sulfur bacteria
Struk Martin - Brno
  Influence of heat killed lactobacilli on in vitro model of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD)
Nováková Mária - Bratislava
   
Sál D

17.00 - 19.30
 

Vystavení posterů 2. část
Lékařská mikrobiologie (
P29 - P58)

   
Sál C

18.45 - 19.30

Výuka

   

 

 

Pátek 16. 9. 2022

08.00 - 18.00 Registrace účastníků
Sál C

08.45 - 09.30

Plenární přednáška

  Problematika antimikrobiální rezistence
Kolář Milan - Olomouc

09.30 - 10.45

Mikrobiální rezistence I

předsedající: prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.; prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
  Colonization of sink by multidrug-resistant microorganisms in intensive care units
Sokolová Jaroslava - Trnava
  Rezistence ke kolistinu u Escherichia coli z lidí, masa a hospodářských zvířat: národní surveillance plazmidy přenášené rezistence
Šišmová Petra - Brno
  Výskyt genů rezistence a studium okolí těchto genů u izolátů L. amyovorus získaných z gastrointestinálního traktu domácích a volně žijících prasat
Kavanová Kateřina - Brno
  Detection of resistant coliform bacteria and enterococci in intestinals and gills of carps
Krahulcová Monika - Bratislava
  Vliv genů antibiotické resistence na fyziologické vlastnosti Salmonella enterica
Peroutka Václav - Praha
   
Sál A

09.30 - 10.45

Experimentální mikrobiologie, fyziologie mikroor., taxonomie I

předsedající: prof. RNDr. Ivo Sedláček, CSc.; doc. Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
  Vztah struktury a funkce RTX toxinů Gram-negativních patogenních bakterií
Mašín Jiří - Praha
  Globálne rozšírená patogénna línia Escherichia coli: koevolúcia medzi chromozómom a plazmidom nesúcim gény antibiotickej rezistencie
Palkovičová Jana - Brno
  Genetic deconstruction of the porin complement in Pseudomonas putida
Břenková Barbora - Brno
  Novel RNA molecules interacting with the bacterial transcription machinery
Hnilicová Jarmila - Praha
  HelD mediated rifampicin resistance in Bacillus subtilis
Sudzinová Petra - Praha
   
10.45 - 11.20 Coffee break
   
Sál D

08.45 - 13.30
 

Vystavení posterů 2. část
Lékařská mikrobiologie (
P29 - P58)

10.45 - 11.30 Diskuze u posterů - Lékařská mikrobiologie
   
Sál C
11.20 - 11.30
Firemní sdělení společnosti ELISABETH PHARMACON, spol. s. r. o.
  Souběžná diagnostika koronaviru, RSV viru a chřipkových virů typu A a B v jedné reakci
Králík Petr - Brno
   
Sál C

11.30 - 12.30

Mikrobiální rezistence II

předsedající: prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.; prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
  Evaluation of the significance of Streptomyces spp. as opportunistic pathogens, the presence and description of possible virulence factors and antibiotic susceptibility testing
Chroňáková Alica - České Budějovice
  Genetic polymorphisms of a parasitic protist Giardia intestinalis associated with metronidazole resistence
Perglerová Aneta - Praha
  Detoxification and adaptation mechanisms to azoles in Aspergillus fumigatus
Bačová Ivana - Bratislava
  Neurospora crassa – understanding the effect of azoles on the cell of the model filamentous fungus
Víglaš Ján - Bratislava
   
Sál A

11.30 - 12.30

Experimentální mikrobiologie, fyziologie mikroor., taxonomie II

předsedající: prof. RNDr. Ivo Sedláček, CSc.; doc. Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
  Celogenomová sekvenace v identifikaci a taxonomii bakterií
Španělová Petra - Praha
  Genome Features and Secondary Metabolites Potential of Lentzea spp.
Lara Ana Catalina - České Budějovice
  γ-aminobutyric acid function in Neurospora crassa
Molnárová Noémi - Bratislava
  Funkčná charakterizácia konídiálneho pigmentu Trichoderma atroviride
Kryštofová Svetlana - Bratislava
   
11.30 - 14.00 Výdej obědů
   
Sál C

13.30 - 14.15

Plenární přednáška

  Nová legislativa EU pro diagnostické zdravotnické prostředky
Šerý Omar - Brno

14.15 - 15.15

Mikrobiologická diagnostika I

předsedající: prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.; doc. RNDr. Katarína Šoltys, Ph.D.
  Why there are two genetically distinct groups of syphilis-causing strains?
Šmajs David - Brno
  A novel Multi-locus Sequence Typing scheme (MLST) identified three Treponema pallidum subsp. pertenue strain types in Namatanai, Papua New Guinea, during the WHO-initiated yaws eradication program
Medappa Monica - Brno
  In vitro cultivation of the syphilis spirochete, Treponema pallidum ssp. pallidum
Bosák Juraj - Brno
  Multiplexní qPCR pro detekci a rozlišení zástupců komplexu Mycobacterium avium a Mycobacterium abscessus ze sputa pacientů
Dziedzinská Radka - Liběchov
   
Sál A

14.15 - 15.15

Veterinární mikrobiologie I

předsedající: doc. MVDr. Jana Koščová, Ph.D.
  Charakterizace patogenních izolátů Escherichia coli z hospodářských chovů dromedárů
Hrala Matěj - Brno
  Zoonotický potenciál Clostridioides difficile: izolace a charakterizace kmenů ze psů a koček
Masaříková Martina - Brno
  Komensální mikroorganismy s ochranným efektem proti střevním infekcím selat
Horváthová Kristýna - Praha
  Lactobacillus amylovorus jako potenciální zdroj glykosidáz zvyšujících stravitelnost krmiva prasat
Kostovová Iveta - Brno
   
15.15 - 15.50 Coffee break
   
Sál C
15.50 - 16.00
Firemní sdělení společnosti BioTech a.s.
  Síla PCR diagnostiky
Jankovičová Lucie - Praha
   
Sál C

16.00 - 17.15

Mikrobiologická diagnostika II

předsedající: prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.; doc. RNDr. Katarína Šoltys, Ph.D.
  Možnosť využitia Ramanovej spektroskopie pri identifikácii mikroorganizmov z telesných tekutín
Rebrošová Katarína - Brno
  Nové možnosti typizace nozokomiálních bakterií
Štosová Taťána - Olomouc
  Zkušenosti s metodou EUCAST RAST ve Fakultní nemocnici Brno
Horváthová Beáta - Brno
  Systém pro vzorkování a detekci virových původců respiračních onemocnění ze vzduchu
Králík Petr - Liběchov
  Izolace a charakterizace bakteriofágů proti humánním a veterinárním patogenům
Benešík Martin - Praha
   
Sál A

16.00 - 17.15

Veterinární mikrobiologie II

předsedající: doc. MVDr. Jana Koščová, Ph.D.
  Comprehensive analysis of mobile genetic elements in chicken gut microbiome using a novel in-silico approach
Čejková Darina - Brno
  Genomika multirezistentní Escherichia coli v kolonii racků: dynamika výskytu kmenů a výměna plazmidů
Růžičková Michaela - Brno
  Aktuální poznatky o výskytu včelích viróz v České republice
Prodělalová Jana - Brno
  Epidemiologie koi herpesvirózy na Pardubicku
Úlehlová Zuzana - Brno
  C-type Lectine protein viru Afrického moru prasat
Břínek Kolařová Dagmar - Brno
   
Sál D

13.30 - 18.00
 

Vystavení posterů 3. část
Veterinární a potravinářská mikrobiologie (
P59 - P86)

   
   

 

 

 

Sobota 17. 9. 2022

08.00 - 11.00 Registrace účastníků
Sál C

09.00 - 10.00

Nové antimikrobiální přípravky II

předsedající: prof. RNDr. Helena Bujdáková, Ph.D.;  Ing. David Šilha, Ph.D.
  Detekce antimikrobiálních a cytotoxických vlastností polylaktidových materiálů
Rybková Zuzana - Ostrava
  Antimikrobiálny účinok hydrogélu na báze Gum Karaye v kombinácii s fágovým preparátom na meticilín rezistentné kmene Staphylococcus aureus
Kleknerová Dominika - Brno
  Štúdium liečivých látok na báze nízkomolekulárneho chondroitín sulfátu a sulfátovaného heteropolysacharidu fukoidanu a ich využitie v imunoterapii
Zima Jozef - Bratislava
  In vitro účinnost nových antibiotik u difficult-to-treat kmenů Acinetobacter baumannii
Kroneislová Gabriela - Praha
   
Sál A

09.00 - 10.00

Mikrobiologie potravin I

předsedající: doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D.; doc. RNDr. Hana Drahovská, Ph.D.
  Dekarboxylázová aktivita mikroorganizmů v potravinách
Buňková Leona - Zlín
  Masné výrobky k přímé spotřebě jako zdroj expozice MRSA pro konzumenty
Karpíšková Renáta - Brno
  Izolace, identifikace a charakterizace Listeria monocytogenes z potravin dostupných v tržní síti
Kodešová Tereza - Praha
  Monitoring dietární expozice: „HYGIMON“ – toxinogenní plísně v potravinách
Ostrý Vladimír - Brno
   
10.00 - 10.45 Coffee break
   
Sál D

09.00 - 12.00
 

Vystavení posterů 3. část
Veterinární a potravinářská mikrobiologie (
P59 - P86)

10.00 - 10.45 Diskuze u posterů - Veterinární a potravinářská mikrobiologie
   
Sál C

10.45 - 11.45

Nové antimikrobiální přípravky III

předsedající: prof. RNDr. Helena Bujdáková, Ph.D.;  Ing. David Šilha, Ph.D.
  In vitro activity of olive oil extracts against planktonic cells and biofilm formation of Arcobacter-like species
Šilha David - Pardubice
  Testování antimikrobiální citlivosti teplotně stabilizovaných endolysinů
Vacek Lukáš - Brno
  Mnohočetná léková rezistence Staphylococcus aureus a její modulace přírodními sloučeninami a jejich deriváty
Viktorová Jitka - Praha
  Potential of Antarctic Pseudomonas spp. to inhibit clinical P. aeruginosa isolates
Snopková Kateřina - Brno
   
Sál A

10.45 - 11.45

Mikrobiologie potravin II

předsedající: doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D.; doc. RNDr. Hana Drahovská, Ph.D.
  Termorezistencia vegetatívnych baktérií izolovaných zo slovenských remeselne vyrábaných syrov: aplikácia matematických modelov
Valík Ľubomír - Bratislava
  Inhibičný potenciál zmesnej kultury baktérií mliečneho kystnutia  s dôrazom na mikrobiologickú bezpečnost syrov zo surového mlieka
Medveďová Alžbeta - Bratislava
  Vývoj mikroflóry sýrů během jejich výroby a zrání - charakterizace metodou sekvenování 16S rRNA
Juřicová Helena - Brno
  Potenciál polyamidových netkaných nanovlákenných materiálů jako aktivních potravinových obalů
Lencová Simona - Praha
   
Sál C

11.45 - 12.00

Zakončení kongresu

 

Změna programu vyhrazena.