Výbory

Prezident kongresu

prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.

Vědecký výbor

MUDr. Nataša Bartoníková
doc. Ing. Lucia Bírošová, Ph.D.
prof. RNDr. Helena Bujdáková, Ph.D.
RNDr. Jaroslava Dekkerová, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc.
Mgr. Jiří Holátko, Ph.D.
MUDr. Miroslava Horniačková, PhD., MPH
doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D.
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
doc. MVDr. Jana Koščová, Ph.D.
doc. Ing. Petra Olejníková, Ph.D.
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
prof. RNDr. Ivo Sedláček, CSc.
Ing. David Šilha, Ph.D.
 

Organizační výbor

prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc.
Ing. Veronika Holá, Ph.D.
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D.
Mgr. Lukáš Vacek

 

Organizační zajištění
 

Produkce BPP s.r.o.

sídlo firmy provozovna
Lípa č.p. 317, 763 11 Lípa Padělky I / 49, 760 01 Zlín
IČ: 05088461 tel.: +420 577 219 803
DIČ: CZ05088461 mob: +420 739 491 879
www.bpp.cz e-mail: produkce@bpp.cz