Témata

 • Bakteriologie
 • Virologie. Priony
 • Parazitologie
 • Mykologie
 • Antimikrobiální látky a rezistence. Správná antibiotická praxe. Nozokomiální nákazy
 • Lékařská a veterinární mikrobiologie, klinická mikrobiologie
 • Nové a hrozící infekce. Epidemiologie
 • Diagnostika mikrobiálních onemocnění
 • Obecná mikrobiologie a fyziologie mikroorganismů, mikrobiální biofilmy. Experimentální mikrobiologie
 • Mikrobiom. Probiotika
 • Experimentální mikrobiologie; genomika, proteomika, transkriptomika
 • Biodegradace a biosorpce. Mikrobní interakce
 • Taxonomie a biodiverzita. Sbírky kultur mikroorganismů
 • Aplikovaná mikrobiologie a biotechnologie, bioinformatika
 • Environmentální mikrobiologie. Mikrobiologie vody a půdy
 • Mikrobiologie potravin
 • Imunologie. Vakcinologie a imunoterapie
 •  Varia